Relacje inwestorskie

MB-NIERUCHOMOŚCI MICHALAK BOROWSKI S.K.A z siedzibą
w Płońsku 09-100, ul. Kolejowa 1
KRS: 0000934833
NIP: 567 18 19 037
REGON: 140754555
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 ZŁ
wysokość kapitału wpłaconego: 100 000,00 ZŁ